top of page

Reusable Aksesuar

FORCEPS FORSEPS reusable forceps

Disposable Aksesuar

disposable forceps endoskopi kolonoskopi bronkoskopi

Yer alan tüm ürünler BURSET-AHFA Kalite güvencesi ile ithal edilmektedir.

ENDOSKOPİ GASTROSKOOPİ

BRONKOSKOPİ

KOLONOSKOPİ

bottom of page